24.2.2019 VUOSIKOKOUS

Ms. Ilon SÄÄNTÖMÄÄRÄINEN VUOSIKOKOUS pidetään su 24.2.2019 klo 18.00 Irjanpirtillä, osoite Räikänmaantie 658, 32700 Huittinen

MS ILO R.Y:N
VUOSIKOKOUS 24.2.2019
ESITYSLISTA
Aika: 24.2.2019 klo 18.00
Paikka: Irjanpirtti, Räikänmaantie 658, 32700 HUITTINEN
1. Kokouksen avaus
2. Valitaan kokouksen puheenjohtaja ja sihteeri
3. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
4. Valitaan kaksi pöytäkirjan tarkastajaa ja äänten laskijaa
5. Esitetään toimintakertomus vuodelta 2018
6. Esitetään tilintarkastuskertomus ja tilintarkastajien lausunto. Päätetään tilien
hyväksymisestä ja tilinpäätöksen vahvistamisesta
7. Päätetään vastuuvapauden myöntämisestä johtokunnalle ja muille tilivelvollisille
8. Johtokunnan puheenjohtajan vaali
9. Johtokunnan jäsenten vaali
10. Valitaan kaksi toiminnantarkastajaa (tilintarkastajaa) ja heidän varamiehensä
11. Vahvistetaan toiminta- ja riistanhoitosuunnitelma (Toimintasuunnitelma 2019)
12. Hyväksytään toimintavuoden tulo- ja menoarvio sekä päätetään toimihenkilöiden palkkioista/kulukorvauksista 2019. ( Talousarvio 2019)
13. Määrätään liittymis- ja jäsenmaksujen suuruus sekä Ilonrannan vuokrat
14. Valitaan jaostot ja toimikunnat
15. Hyväksytään uudet jäsenet ja todetaan seurasta eroavat jäsenet
16. Valitaan yhdistyksen edustajat ja varamiehet piirikokouksiin
17. Päätetään miten riistayhdistyksen kokouksesta poissaolevia edustetaan
18. käsitellään muut johtokunnan tai yhdistyksen jäsenten johtokunnalle vähintään
kolme viikkoa ennen vuosikokousta esittämät ja kokouskutsussa mainitut asiat
19. Päätetään Suomen Metsästäjäliiton Satakunnan piirille sekä toimialueen riistayhdistyksille tehtävistä esityksistä
20. Käsitellään muut mahdolliset asiat, joista ei kuitenkaan voida tehdä päätöstä
21. Kokouksen päättäminen

https://msilo.net/wp/wp-content/uploads/2019/02/Toimintasuunnitelma-2019.pdf

Kategoria(t): Uncategorized. Lisää kestolinkki kirjanmerkkeihisi.

Vastaa