Vinssin käyttö ja punnitus nylkykytilassa

Hirvi koukku
3 kg

Peura koukku
2 kg